Waterbehandeling

Door de snelle bevolkingstoename zal het beschikbaar maken van drinkwater en de zuivering van afvalwater, de komende decennia topprioriteit worden. Meer nog, in de 21ste eeuw zal water de meest kostbare grondstof ter wereld worden. Een logisch gevolg hiervan is dat de behandeling van drinkwater en afvalwater steeds intensiever zal dienen te gebeuren. Tijdens het proces van waterzuivering worden de vervuilende elementen uit het water (zeewater, oppervlaktewater, industrieel- of gemeentelijk afvalwater…) verwijderd zodat het gezuiverde water herbruikbaar wordt of opnieuw in de watercyclus terecht komt en dit alles met een minimale milieu impact. Voor de zuivering van industrieel en gemeentelijk afvalwater, maar ook voor de behandeling van drinkwater bieden wij een compleet en gespecialiseerd assortiment afsluiters en toebehoren.

Afsluiters en toebehoren voor chemische dosage en reiniging

Afsluiters en toebehoren voor zand en carbon filtratie

Afsluiters en toebehoren voor membraanfiltratie

Afsluiters en toebehoren voor ion wisseling

Afsluiters en toebehoren voor desinfectie en Ph controle

Back to top