Irrigatie/landbouw

Door de exponentiële aangroei van de wereldbevolking, zal water in de toekomst een steeds schaarser goed worden. Een juist en efficiënt beheer van deze waardevolle grondstof wordt bijgevolg pure noodzaak.

De irrigatie- en landbouwindustrie spelen een belangrijke rol bij het bij het verbouwen van landbouwgewassen voor menselijke en dierlijke consumptie. Vooral in gebieden die al zijn getroffen door een chronisch watertekort is irrigatie onontbeerlijk.

Daarnaast is aquacultuur (of aquafarming) voor een groot deel verantwoordelijk voor het kweken van vis, schaaldieren, waterplanten, algen en andere waterorganismen voor menselijke consumptie. 

Door  gebruik te maken van de modernste technologieën en aangepaste afsluiters, kunnen goed beheerde irrigatie- en landbouwsystemen het milieu beschermen en de waterkwaliteit verbeteren en dit met een minimum verbruik van water en andere grondstoffen.

Afsluiters en toebehoren voor de irrigatie- en landbouwindustrie

Back to top